นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้คือข้อความส่วนเล็กๆ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนเว็บเบราว์เซอร์ คุกกี้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บและรับตัวระบุ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้บนเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ตัวระบุที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ และซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน โดยในนโยบายนี้ เราเรียกเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ว่า “คุกกี้”

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกชื่อ อีเมล และเว็บไซต์ของคุณในคุกกี้ได้ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลในครั้งถัดไป บันทึกคุกกี้นี้จะบันทึกไว้นาน 1 ปี หากคุณไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบจะตั้งค่าคุกกี้ชั่วคราว เพื่อพิจารณาว่าบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้หรือไม่ และระบบจะถูกลบออกเมื่อคุณปิดบราว์เซอร์

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ จะมีคุกกี้หลายตัวที่เก็บบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และตัวเลือกการแสดงผลหน้าจอของคุณ คุกกี้เข้าสู่ระบบจะมีอายุ 2 วัน และคุกกี้ตัวเลือกหน้าจอ จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี หากคุณเลือกจดจำฉัน การเข้าสู่ระบบของคุณจะคงอยู่ 2 สัปดาห์ หากคุณออกจากระบบ คุกกี้ก็จะถูกลบออกเช่นกัน หากคุณแก้ไขหรือเผยแพร่บนความ คุกกี้เพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้นี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล และระบุไอดีโพสต์ของบทความที่คุณเพิ่งแก้ไข จะหมดอายุ 1 วัน

เราเก็บข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องระบุคือชื่อผู้ใช้ แสดงผลแบบสาธารณะ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่คุณเพิ่มในโปรไฟล์ เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพประจำตัว ข้อมูลส่วนกําหนดค่าอื่น ๆ อาจจําเป็นหรือไม่จําเป็น ตามที่กําหนดค่าโดยผู้ดูแลไซต์

ข้อมูลผู้ใช้ที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียนบัญชีสามารถแก้ไขหรือลบได้ในแผงแก้ไข โปรไฟล์ ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ใช้ยังสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดูเนื้อหาโปรไฟล์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ จํากัด การมองเห็นแบบฟิลด์ต่อฟิลด์ให้กับเพื่อนผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถอ่านและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมดสําหรับผู้ใช้ทั้งหมดได้

ไซต์นี้บันทึกการกระทําบางอย่างของผู้ใช้ในรูปแบบของข้อมูล “กิจกรรม” กิจกรรมประกอบด้วยการอัปเดตและความคิดเห็นที่โพสต์โดยตรงไปยังสตรีมกิจกรรม ตลอดจนคําอธิบายการดําเนินการอื่นๆ ที่ดําเนินการขณะใช้ไซต์ เช่น มิตรภาพใหม่ กลุ่มที่เพิ่งเข้าร่วม ใหม่ และการอัปเดตโปรไฟล์

เนื้อหาของรายการกิจกรรมเป็นไปตามกฎความเป็นส่วนตัวเดียวกันกับบริบทที่รายการกิจกรรมถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น การอัปเดตกิจกรรมที่สร้างในโปรไฟล์ของผู้ใช้จะปรากฏต่อสาธารณะ ในขณะที่รายการกิจกรรมที่สร้างขึ้นในกลุ่มส่วนตัวจะปรากฏต่อสมาชิกของกลุ่มนั้นเท่านั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถดูรายการกิจกรรมทั้งหมดโดยไม่คํานึงถึงบริบท

ผู้ใช้ที่สร้างรายการกิจกรรมอาจลบรายการกิจกรรมได้ทุกเมื่อ ผู้ดูแลไซต์สามารถแก้ไขรายการกิจกรรมทั้งหมดได้

เราใช้คุกกี้เพื่อแสดงข้อความความสําเร็จและความล้มเหลวต่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเพื่อตอบสนองต่อการดําเนินการบางอย่าง เช่น การเข้าร่วมกลุ่ม คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกลบทันทีหลังจากโหลดหน้าถัดไป สำหรับไดเรกทอรีกลุ่ม สมาชิก และกิจกรรมเพื่อติดตามการตั้งค่าการเรียกดูของผู้ใช้ การกําหนดลักษณะเหล่านี้รวมถึงค่าที่เลือกล่าสุดของดรอปดาวน์การเรียงลําดับและตัวกรอง รวมถึงข้อมูลการแบ่งหน้า คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและจะถูกลบหลังจาก 24 ชั่วโมง

เมื่อผู้เยี่ยมชมได้โพสต์ข้อความไว้บนเว็บไซต์นี้ เว็บจะเก็บรวบรวมความคิดเห็นของคุณไว้ในฟอร์มความคิดเห็น และจะระบุชื่อ ที่อยู่ไอพี และบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานเพื่อตรวจสอบและป้องกันสแปม สตริงที่ไม่ระบุชื่อที่สร้างจากที่อยู่อีเมลของคุณ หรือเรียกว่าแฮช (Hash) อาจถูกจัดเตรียมให้กับบริการของ Gravatar เพื่อดูว่าคุณกำลังใช้งานอยู่หรือไม่ หลังจากอนุมัติความคิดเห็นของคุณแล้ว รูปภาพโปรไฟล์ของคุณอาจปรากฏต่อสาธารณะในบริบทความคิดเห็นของคุณ 

ถ้าคุณอับโหลดรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ คุณควรหลีกเลี่ยงการอับโหลดรูปภาพที่มีข้อมูลตำแหน่งแบบฝัง (EXIF GPS) เพราะผู้อื่นสามารถดาวน์โหลด และดึงข้อมูลตำแหน่งใดๆ จากภาพบนเว็บไซต์ได้