ระบบ Warehouse Management System (WMS) คืออะไร?

ระบบ WMS คืออะไร?
ระบบ WMS

ระบบ WMS (Warehouse Management System)

ระบบ Warehouse Management System (WMS) คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อจัดการและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าภายในคลังสินค้าหรือคลังสินค้าขององค์กร ซึ่งมีหลายฟังก์ชันและความสามารถที่ช่วยให้กระบวนการทำงานเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย WMS มักจะรวมทั้งการติดตามสินค้าในคลัง การจัดเก็บตามหลักการ FIFO (First In, First Out) การจัดเก็บตามความเคลื่อนไหวของสินค้า การจัดทำรายงานคลังสินค้า การบริหารจัดการพื้นที่ในคลัง การจัดการการจัดส่ง และอื่น ๆ

ระบบ WMS ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการคลังสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารคลังสินค้า ลดการสูญเสียหรือการหายไปของสินค้า และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ระบบ WMS มักใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้ามีความแม่นยำและทันเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าและทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

warehouse software wms

ระบบ Warehoues Management System มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ระบบ Warehouse Management System (WMS) ประกอบด้วยหลายส่วนที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือส่วนประกอบหลักของระบบ WMS

 1. ระบบการรับสินค้า (Receiving System) ใช้ในกระบวนการรับสินค้าที่เข้าคลังสินค้า ระบบนี้ช่วยในการตรวจสอบสถานะของสินค้า จัดทำเอกสารทางการเงิน และกำหนดตำแหน่งในคลังสินค้า
 2. ระบบจัดเก็บสินค้า (Storage System) ทำหน้าที่กำหนดตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้าในคลัง บริหารจัดการพื้นที่ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ
 3. ระบบเบิกสินค้า (Picking System) ช่วยในกระบวนการเบิกสินค้าจากคลังสินค้า ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรับ-จัดเก็บ-เบิกสินค้า
 4. ระบบการจัดเตรียมสินค้า (Order Preparation System) ระบบนี้ช่วยในการจัดเตรียมและเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง
 5. ระบบการจัดส่ง (Shipping System) ใช้ในกระบวนการจัดส่งสินค้า รวมถึงการจัดการการขนส่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 6. ระบบการตรวจสอบสินค้า (Inventory Checking System) ใช้ในการตรวจสอบสถานะและปริมาณของสินค้าในคลัง
 7. ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Administration System) ระบบนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการทั่วไปของระบบ WMS ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าพารามิเตอร์, การจัดการผู้ใช้ และรายงาน
 8. ระบบการติดตามและรายงาน (Tracking and Reporting System) ใช้ในการติดตามสถานะของสินค้า การสร้างรายงานทางการวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานทางการบริหาร

การรวมทั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนประกอบนี้จะช่วยให้ระบบ WMS ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าขององค์กร

warehouse

ธุรกิจอะไรบ้าง ที่เหมาะกับการใช้ระบบ Warehouse Management System (WMS)

ระบบ Warehouse Management System (WMS) เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีกิจกรรมการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าที่มีปริมาณมากหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนทางการจัดการคลังสินค้า นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบ WMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารคลังสินค้า ดังนี้

 1. การค้าปลีก (Retail) ธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้ามากมีประสิทธิภาพที่ดีจะได้รับประโยชน์มากจากระบบ WMS เพื่อจัดการคลังสินค้า การเบิกสินค้า และการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้า
 2. การผลิต (Manufacturing) บริษัทที่มีกระบวนการผลิตและคลังสินค้าใหญ่โต สามารถใช้ WMS เพื่อติดตามวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และการจัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ
 3. โรงงานและวัสดุ (Distribution and Logistics) ธุรกิจที่มีกิจกรรมการจัดส่ง การคลังสินค้า และโรงงานขนส่งสินค้ามาก สามารถใช้ WMS เพื่อทำให้กระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพ
 4. E-commerce และการค้าออนไลน์ ธุรกิจที่มีการขายสินค้าออนไลน์มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการคลังสินค้าและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ WMS ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างเรียบง่าย
 5. ยานยนต์และบริการขนส่ง บริษัทขนส่งสินค้าที่มีความต้องการในการติดตามและจัดการสินค้าในคลังสินค้าและกระบวนการขนส่งสินค้า สามารถใช้ WMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
 6. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีความจำเป็นต้องรักษาความสดใหม่ของสินค้า ระบบ WMS ช่วยในการจัดการสต็อกและวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
 7. สินค้าทางการแพทย์และเภสัชกรรม บริษัทที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางการแพทย์ต้องการระบบที่มีความแม่นยำสูงในการจัดการคลังสินค้า เพื่อประสิทธิภาพในการจัดส่งและการบริหารจัดการยา

การใช้ระบบ Warehouse Management System (WMS) จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดการคลังสินค้า

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล