เปรียบเทียบ ระหว่าง FIFO FEFO และ LIFO คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับระบบคลังสินค้าออนไลน์

pacpackfulfillment 04.24

FIFO FEFO และ LIFO คืออะไร?

FIFO, FEFO, และ LIFO เป็นวิธีการจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าออนไลน์ที่มีความแตกต่างกันเพื่อการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

FIFO (First In, First Out)

FIFO (First In, First Out)

FIFO คืออะไร?

FIFO (First In, First Out) หมายถึง วิธีการจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าโดยที่สินค้าที่ถูกนำเข้าคลังสินค้าก่อนหน้าจะถูกนำออกหรือใช้งานก่อนสินค้าที่ถูกนำเข้าคลังสินค้าในภายหลัง ในสังคมทั่วไป เราสามารถใช้ FIFO เพื่ออธิบายกระบวนการเช่นการรอคอยในบริษัทหรือการจัดการสิทธิ์ในการใช้งาน

ตัวอย่างของ FIFO ในคลังสินค้า พิจารณาคลังสินค้าที่มีการนำเข้าสินค้าใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ โดยมีสินค้า A B C D ตามลำดับ เมื่อมีคำสั่งในการนำออกสินค้า สินค้าที่ถูกนำเข้าคลังสินค้าแรกคือสินค้า A จะถูกนำออกหรือใช้งานก่อนเสมอ และสินค้าที่ถูกนำเข้าคลังสินค้าล่าสุดคือสินค้า D จะถูกนำออกหรือใช้งานในขั้นตอนต่อไป

การใช้ FIFO มักเหมาะสำหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุหรือสินค้าที่มีความสำคัญในการเรียงลำดับการใช้งานตามลำดับที่มาก่อนก่อน การใช้ FIFO ช่วยให้คลังสินค้ามีการจัดการและใช้งานที่เรียบง่าย และลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าที่มีวันหมดอายุโดยไม่จำเป็น

ประโยชน์ของ FIFO

การใช้ FIFO มักเหมาะสำหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุหรือสินค้าที่มีปริมาณมากและมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะสินค้าเก่าจะถูกใช้หรือขายก่อนเสมอ

FEFO (First Expired, First Out)

FEFO (First Expired, First Out)

FEFO คืออะไร?

FEFO (First Expired, First Out) เป็นหลักการการจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าที่ใช้เพื่อให้สินค้าที่มีวันหมดอายุมาก่อนสุดถูกนำออกหรือใช้งานก่อนสินค้าที่มีวันหมดอายุน้อยลง หรือสินค้าที่มีวันหมดอายุใกล้เข้ามาก่อนจะถูกนำออกหรือใช้งานก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าที่มีวันหมดอายุ

ตัวอย่างของ FEFO ในคลังสินค้า พิจารณาคลังสินค้าที่มีสินค้า A B C D โดยที่สินค้า A มีวันหมดอายุใกล้เข้ามาก่อนสุดและสินค้า D มีวันหมดอายุใกล้เข้ามาสุด โดย FEFO จะทำให้สินค้า A ถูกนำออกหรือใช้งานก่อนสินค้า D ถึงแม้ว่าสินค้า D อาจจะถูกนำเข้าคลังสินค้าหลังสุด

การใช้ FEFO เป็นที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่มีสินค้าที่มีวันหมดอายุ เช่น อาหารสด ยา หรือวัตถุดิบที่มีอายุการใช้งาน การใช้ FEFO ช่วยให้คลังสินค้ามีการจัดการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีวันหมดอายุอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินค้า

ประโยชน์ของ FEFO

การใช้ FEFO เป็นที่สำคัญในอุตสาหกรรมที่มีสินค้าที่มีวันหมดอายุ เช่น อาหารสดหรือยา

LIFO (Last In, First Out)

LIFO (Last In, First Out)

LIFO คืออะไร?

LIFO (Last In, First Out) เป็นหลักการการจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าที่ใช้สินค้าที่ถูกนำเข้าคลังสินค้าล่าสุดไปใช้งานก่อน หรือถูกนำออกจากคลังสินค้าก่อน นั่นคือ สินค้าที่เข้าคลังสินค้าล่าสุดจะถูกนำออกหรือใช้งานก่อนสินค้าที่เข้าคลังสินค้าก่อนหน้า

ตัวอย่างของ LIFO ในคลังสินค้า พิจารณาคลังสินค้าที่มีสินค้า A B C D โดยที่สินค้า D มีการเข้าคลังสินค้าล่าสุดและสินค้า A มีการเข้าคลังสินค้าก่อนหน้า ด้วย LIFO สินค้า D จะถูกนำออกหรือใช้งานก่อนสินค้า A ถึงแม้ว่าสินค้า A อาจจะถูกนำเข้าคลังสินค้ามาก่อน

การใช้ LIFO มักเหมาะสำหรับสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อยครั้ง เพราะสินค้าที่มีราคาถูกล่าสุดจะถูกใช้งานหรือนำออกก่อน การใช้ LIFO ช่วยให้คลังสินค้ามีการจัดการและใช้งานที่เรียบง่าย และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งานวัตถุดิบหรือสินค้าใหม่เรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องเข้าถึงวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าก่อนหน้า

ประโยชน์ของ LIFO

การใช้ LIFO มักเหมาะสำหรับสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อยครั้ง เพราะสินค้าที่มีราคาถูกล่าสุดจะถูกใช้หรือขายก่อน

การเลือกใช้รูปแบบการจัดเรียงสินค้าที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและโครงสร้างของธุรกิจ การเลือกใช้ FIFO FEFO หรือ LIFO จะมีผลต่อการจัดการคลังสินค้า และการจัดการระบบ Fulfillment การจัดส่ง ความพร้อมในการส่งมอบสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรงในระบบคลังสินค้าออนไลน์

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล